مرجع کانال های تلگرام

👽wâĺĺšțâř📀

@Wallstarbot ربات برای پیشنهادات و نظرات:
امیدوارم کانال رو دوست داشته باشی😚
چیزای دخملونه و شاخ برای پس زمینه و پروفایل
تبادل با هر اندازه ممبر که داری
👻💀

مسئولیت محتوای کانال 👽wâĺĺšțâř📀 به عهده مدیر گروه بوده و سایت Channelslist.ir صرفاً به معرفی لینک کانال می پردازد.برچسب ها :
کانال 👽wâĺĺšțâř📀
کانال تلگرام 👽wâĺĺšțâř📀
تلگرام 👽wâĺĺšțâř📀
@@wallstarr
https://telegram.me/@wallstarr
کانال
کانال تلگرام