مرجع کانال های تلگرام

کمیته مچ اندازی استان آذربایجان غربی

تنها کانال رسمی کمیته مچ اندازی استان آذربایجان غربی
زیر نظر ریاست محترم کمیته مچ اندازی استان آذربایجان غربی«آقای مهدی نجف زاده»
ارسال بخش نامه مسابقات،سوالات و نظرات
جهت ارتباط با ریاست کمیته مچ اندازی
@manajafzadeh23ir
ادمین
@javadddf

مسئولیت محتوای کانال کمیته مچ اندازی استان آذربایجان غربی به عهده مدیر گروه بوده و سایت Channelslist.ir صرفاً به معرفی لینک کانال می پردازد.برچسب ها :
کانال کمیته مچ اندازی استان آذربایجان غربی
کانال تلگرام کمیته مچ اندازی استان آذربایجان غربی
تلگرام کمیته مچ اندازی استان آذربایجان غربی
@@westazarbaijanarmwrestl
https://telegram.me/@westazarbaijanarmwrestl
کانال
کانال تلگرام