مرجع کانال های تلگرام

حق چرخ کار را بدبخ

چرا ما چرخ کار ابد بخت باشیم چرا صاحب کارا بجای ماتسمیم میگیره ؟کاری 3پیش 16میدوختیم الان ده بدوزیم ؟بیاین حق مانرابگیرم

مسئولیت محتوای کانال حق چرخ کار را بدبخ به عهده مدیر گروه بوده و سایت Channelslist.ir صرفاً به معرفی لینک کانال می پردازد.برچسب ها :
کانال حق چرخ کار را بدبخ
کانال تلگرام حق چرخ کار را بدبخ
تلگرام حق چرخ کار را بدبخ
@@wetyu
https://telegram.me/@wetyu
کانال
کانال تلگرام